Welzijnspraktijk  - .... voor wellness, weldaad & welzijn ....
 


Massagetherapie bij Magna Mater in DrunenIntegrale Massagetherapie
Therapeutisch | Energetisch | Ontspannend


Door de eeuwen heen is massage een beproefd recept gebleken voor diverse klachten.  Integrale massagetherapie zorgt niet alleen voor plaatselijk en/of algehele ontspanning met als gevolg een pijndempend effect, maar heeft ook een positieve invloed op de bloedcirculatie, lymfestroom en stofwisseling.
Er ontstaat een algeheel gevoel van welzijn.

Massage is maatwerk. Bij integrale massagetherapie worden verschillende oosterse en westerse technieken intuïtief en vaak gecombineerd toegepast als hulpmiddel om spanningen vrij te maken en het evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen. Met een ontspannen lichaam kom je helemaal tot rust.

Technieken die o.a. worden gebruikt:  

(voet) Reflexzonetherapie, klassieke massage, deep tissue, ontspanningsmassage, fibromassage, bindweefselmassage, holistic pulsing, triggerpoint, guasha en cupping

Vooraf bespreken we wat de klachten en aandachtspunten zijn. 
Je ligt op een comfortabele verwarmde massagetafel en word je toegedekt met handdoeken waar je niet gemasseerd wordt. Tijdens de massage wordt er zo min mogelijk gepraat, er is een ontspannen sfeer met rustige achtergrondmuziek. Na afloop van de massage heb je nog even de tijd om na te genieten en een drankje te nuttigen.

Kijk voor uitgebreide informatie op de nieuwe website: 


Vergoedingen manuele behandelingen
 
 
Magna Mater | Willy Schippers is geregistreerd en aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT:
Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten.  
 
Haar licentieleden hebben een natuurgeneeskundige opleiding en medische basiskennis op HBO niveau afgerond aan een van de door de FAGT geaccrediteerde opleidingsinstituten. De therapeuten volgen jaarlijks bijscholingen en intervisies.
 
Indien aanvullend verzekerd kunt u afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking komen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding. U kunt dit terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Vergoeding van consulten is een zaak tussen cliënt en Zorgverzekeraar. Raadpleeg daarom uw eigen polisvoorwaarden.


Overzicht vergoedingen:    http://www.fagt.org/compensations
 
Voor deze behandelingen geldt géén eigen risico en een verwijzing door huisarts of specialist is niet nodig.
 
 

Doktersclausule
 
Ik ga er van uit dat wanneer u klachten heeft, u dit eerst met uw arts heeft besproken en dat u informeert of therapieën en massages veilig uitgevoerd kunnen worden. Raadpleeg dus altijd uw arts!


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.  Uw dossier bevat aantekeningen over uw klachten en over de behandelingen.  

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn boekhouder, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.  

Privacy op de Zorgnota: 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 
Dit zijn: Uw naam, adres en woonplaats,  uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een  omschrijving van de behandeling, in dit geval:  ‘behandeling natuurgeneeskunde’ en tenslotte de kosten van het consult.